ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Tanasak Phosrikun
ชื่อเรื่อง Racing to the GMS Borderland: Viet Kieu and Vietnamese students at Rajabhat University in the northeast of Thailand = แข่งไปยังชายแดนอนุภาคลุ่มน้ำโขง: เวียต เกียว และ นักศึกษาชาวเวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
หัวเรื่อง Greater Mekong Subregion
จำนวนหน้า j, 184 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Sustainable Development
โน้ต Thesis (Master of Arts (Sustainable Development)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 153-167
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015