ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธัญลักษณ์ ประกอบกิจ
ชื่อเรื่อง ความพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการสินเชื่อบุคคลธรรมดาของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาข่วงสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards quality of personal loan of Thanachart Bank Public company Limited, Kuang Sing Branch, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;สินเชื่อ -- เชียงใหม่;ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฑ, 98 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 88-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555