ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑามณี อารียะ
ชื่อเรื่อง แนวทางในการจัดการผลผลิตส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งภายในสภาวะราคาที่ผันผวนของผู้ประกอบการสวนส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Managing direction of Sainampueng orange production under the fluctuated price of Orchard Farmers at Fang District
หัวเรื่อง ส้มสายน้ำผึ้ง;การจัดการธุรกิจ;ส้ม -- ราคา;ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 57 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 50-51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555