ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฉลอง ขุนมนตรี
ชื่อเรื่อง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมในการก่อสร้างกระเช้า เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน กรณีศึกษาบ้านสบแพม บ้านตีนธาตุ และบ้านแพนกลาง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Econmics and social impacts of Chiang Mai-Mae Hong Son ropeway construction : a case study of Ban Sobpam, Ban Teen Tat and Ban Pamklang, Tambon Tungyao, Amphoe Pai Changwat, Mae-Hong Son
หัวเรื่อง กระเช้าลอยฟ้า;บ้านตีนธาตุ (แม่ฮ่องสอน);บ้านสบแพม (แม่ฮ่องสอน);ปาย (แม่ฮ่องสอน) -- ภาวะเศรษฐกิจ;ปาย (แม่ฮ่องสอน) -- ภาวะสังคม;บ้านแพนกลาง (แม่ฮ่องสอน)
จำนวนหน้า ญ, 88 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต การค้นคว้าวแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [79]- 80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551