ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมศักดิ์ บุญเย็นธรรมชาติ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับจัดการงานระบบทะเบียนสินทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก = Software development for assets registration management in the Faculty of Business and Liberl Arts at Rajamangala University of Technology Lanna Tak
หัวเรื่อง Assets (Accounting) -- Faculty of Business and Liberl Arts at Rajamangala University of Technology Lanna Tak;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก. คระบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์;การจัดการฐานข้อมูล
จำนวนหน้า ฌ, 103 หน้า : ตาราง, หน้า
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระนี้เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์). - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552