ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธวัชชัย กลิ่นศรี
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายของแมลงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ = Insect diversity in Chiang Mai dao wildlife sanctuary, Chiang Mai
หัวเรื่อง แมลง -- เชียงดาว (เชียงใหม่) -- การจำแนก;เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
จำนวนหน้า 77 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา 202759 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา;บรรณานุกรม: แผ่น 43-44
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541