ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดรุณี เทพปาน
ชื่อเรื่อง การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสจากดิน ที่สามารถสร้างสารปฏิชีวนะ = Selection of bacillus from soil capable of antibiotic production
หัวเรื่อง บาซิลลัส -- การจำแนก;ปฏิชีวนะ -- การทดสอบ;ดิน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ซ, 60 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา;บรรณานุกรม: แผ่น [40]-42
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541