ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง A Moe Naing
ชื่อเรื่อง Negotiating knowledge in co-management : a case study of community forestry in Wuyang Village, Waimaw Township, Kachin State, Myanmar = การต่อรองความรู้ในการจัดการร่วม : กรณีศึกษาป่าชุมชนในหมู่บ้านวูยาง เมืองวายมอ รัฐกะฉิ่น เมียนมาร์
หัวเรื่อง Community forests -- Myanmar;Forest management -- Myanmar
จำนวนหน้า xiii, 112 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Sustainable Development
โน้ต Thesis (Master of Arts (Sustainable Development)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 105-111
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2013