ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พวงเพชร หมดศรีมา
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ป่วยจิตเวชต่อการบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง = The Psychiatric patients, satisfaction to food service in a Psychiatric Hospital
หัวเรื่อง โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;โรงพยาบาล -- บริการอาหาร;โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ซ, 48 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 28-29
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557