ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อปัจจัยจูงใจในการทำงาน = Satisfaction of nurses at Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai university towards motivation factors
หัวเรื่อง ศูนย์ศรีพัฒน์;การจูงใจในการทำงาน;พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
จำนวนหน้า ด, 163 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 150-151
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557