ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อำพรชัย โฉมงาม
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผักปลอดสารพิษ = Marketing mix affecting Health Personnel of Hospitals in Mueang Chiang Mai District Towards Purchasing Pesticide-Safe Vegetables
หัวเรื่อง การตลาด;ผักปลอดสารพิษ -- การจัดซื้อ
จำนวนหน้า ฐ, 90 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557