ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พจนีย์ เผื่อนคำ
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของผู้สูงอายุในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ = Attitudes of Elders in Mueang Chiang Mai District Towards Consumption of Health Food
หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ -- โภชนาการ;อาหารเพื่อสุขภาพ;ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่ -- ทัศนคติ
จำนวนหน้า ณ, 111 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554