ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มัจฉรีย์ วงศ์ใหญ่
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวและการหยุดดื่มของผู้ติดสุราที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ = The Relationship between family functioning and abstinence of drinking among alcoholic completing treatment program of Chiang Mai Tanyarak Hospital
หัวเรื่อง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่;คนดื่มสุรา -- เชียงใหม่;พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา
จำนวนหน้า ญ, 93 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556