ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เสาวลักษณ์ กิติมา
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกลำไยบ้านสบเมย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Pesticide use behaviors among longan-farmers in Ban Sopmoei, MaeTha District, Lamphun Province
หัวเรื่อง บ้านสบเมย (ลำพูน);ยากำจัดศัตรูพืช;เกษตรกร -- แม่ทา (ลำพูน);ลำไย -- การปลูก
จำนวนหน้า ฌ, 67 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 49-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557