ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มาลี สุดสวนสี
ชื่อเรื่อง ผลของการสอนสุขศึกษาเป็นรายกลุ่มโดยใช้แผ่นพับในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- nursing;สุขศึกษา -- การสอนด้วยอุปกรณ์;ผู้สูงอายุ -- สันทราย (เชียงใหม่) -- สุขภาพ;ความดันเลือดสูง;แผ่นพับ
จำนวนหน้า ฐ, 81 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [59]-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539