ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
ชื่อเรื่อง เปรียบเทียบกิจกรรมในการปฏิบัติงานควบคุมโรคอุจจาระร่วงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในอำเภอที่มีอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงต่ำและสูง จังหวัดกำแพงแพชร = Comparative study on diarrhea control activities of health personnel in Amphoe with low and high morbidity rate of diarrhea, Changwat Kamphaeng Phet
หัวเรื่อง ท้องร่วง -- การป้องกันและควบคุม;ท้องร่วง -- กำแพงเพชร;บุคลากรสาธารณสุข;Dissertations, Academic -- Public health;Diarrhea -- Prevention & control
จำนวนหน้า ฎ, 111 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 79-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2537