ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วัชรีพรรณ เตมียบุตร
ชื่อเรื่อง เปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านโครงสร้างขององค์การและบุคลากร ระหว่างสถานีอนามัยที่พัฒนาแลัว กับสถานีอนามัยที่ต้องเร่งพัฒนาจังหวัดพะเยา
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- nursing;สถานีอนามัย -- พะเยา -- การบริหาร;การจัดการองค์การ;การบริหารงานบุคคล
จำนวนหน้า ฑ, 146 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 94-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538