ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุญสวัสดิ์ สวัสดิ์ตรี
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบปัจจัยร่วมของครอบครัวระหว่างเด็กนักเรียนกะเหรี่ยงชั้นประถมศึกษาที่เป็นโรคคอพอกและไม่เป็นคอพอกที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = The Comparison of common household factors between Goitrous and Non-goitrous Karen primary schoolchildren in Samoeng District Chiang Mai Province
หัวเรื่อง คอพอก -- สะเมิง (เชียงใหม่);กะเหรี่ยง -- สะเมิง (เชียงใหม่);นักเรียนประถมศึกษา -- สะเมิง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฎ, 112 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 91-94
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538