ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชะม้อย ชัยศรี
ชื่อเรื่อง การแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุโดยการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ บ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย = Health problem solving of the elders by establishmrnt of the elderly club in Wangthong Village, Tambon Nongyaplong, Wangsapoong District, Loei Province
หัวเรื่อง ชมรมผู้สูงอายุบ้านวังทอง;ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย;ผู้สูงอายุ -- วังสะพุง (เลย);บ้านวังทอง (เลย)
จำนวนหน้า ฎ, 129 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 85-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538