ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรอนงค์ หงษ์ชุมแพ
ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยาม้าและการป้องกันตนเองจากการเสพยาม้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Knowledge about Yama and self protection among high school students Hua-Hin District Prachuap Khiri Khan Province
หัวเรื่อง Self-protective behavior;Narcotics;ยากระตุ้นประสาท;นักเรียนมัธยมศึกษา -- หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)
จำนวนหน้า ฎ, 80 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64-67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538