ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภานุ วงศ์วีระชัย
ชื่อเรื่อง เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน ระหว่างหมู่บ้านที่บรรลุ และไม่บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้า ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ = Comparison of people participation in primary health care activities between health for all and non-health for all villages sanuan subdistrict Huayraj District Buri Ram Province
หัวเรื่อง สาธารณสุขมูลฐาน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;สาธารณสุขมูลฐาน -- ห้วยราช (บุรีรัมย์)
จำนวนหน้า ฏ, 86 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538