ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง หทัยวรรณ ตันหนิม
ชื่อเรื่อง ปัจจัยทางครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าสุด อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย = Family factors and children's nutritional status of child development centers in Thasud subdistrict,Mueang Chiang Rai district, Chiang Rai province
หัวเรื่อง โภชนาการ;เด็ก -- โภชนาการ;ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ก-ญ, 84 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 54-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551