ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิรันดร บุญเกิด
ชื่อเรื่อง ความชุกและพฤติกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิ ในทางเดินอาหารของนักเรียนศูนย์การเรียนชุมชน ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = The Prevalence and Ppevention behavior of intestinal helminthiasis in Students of Mae Fah Luang Hill Tribe Thai Community Education Center, Doi Tao District, Chiang Mai
หัวเรื่อง ศูนย์การเรียนชุมชน ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง ;โรคเกิดหนอนพยาธิ;นักเรียน -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ญ, 66 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51-55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553