ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จำนง บุญศรี
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของโรค Streptococcus suis ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจองทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2551 = The Predictive factor of streptococcus suis disease, of Patients in Chomthong Hospital, Chiang Mai Province, 2551
หัวเรื่อง โรงพยาบาลจอมทอง;โรคเกิดจากแบคทีเรีย;โรคเกิดจากแบคทีเรีย -- ผู้ป่วย;แบคทีเรียก่อโรค;ผู้ป่วย -- จอมทอง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ซ, 45 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 35-37
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556