ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Dexanourath Seneduangdeth
ชื่อเรื่อง Transforming shifting cultivation and diversifying livelihoods of an upland peasant community in Luang Prabang Province, Lao PDR = การปรับเปลี่ยนการทำไร่แบบย้ายที่และการสร้างความหลากหลายในการดำเนินชีวิตของชุมชนเกษตรบนพื้นที่สูงในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว
หัวเรื่อง Shifting cultivation -- Laos;Uplands -- Laos
จำนวนหน้า xvii, 153 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Sustainable Development
โน้ต Thesis (Master of Arts (Sustainable Development)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [140]-149
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006