ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กาญจนา แซ่ยับ
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของก๊าซมลพิษจากโรงอบลำไยต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Impact of gaseous pollutants from longan drying factory to respiratory system of people at Li District, Lamphun Province
หัวเรื่อง ก๊าซ -- ลี้ (ลำพูน);ทางเดินหายใจ;มลพิษทางอากาศ -- ลำพูน
จำนวนหน้า 140 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 117-128
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552