ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธาริณี แสงแก้ว
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ของบริบททางสังคมวัฒนธรรมและพฤติกรรมทันตสุขภาพ ต่อการเกิดฟันผุรุนแรงในเด็กนักเรียนประถมศึกษา บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship of socio-cultural context and oral health behaviors to rampant caries among primary school children in Ban-Arunothai, Mueang Na Sub-district, Chiang Doa District,Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ทันตกรรมเด็ก;ฟันผุในเด็ก;ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา;ทันตานามัย;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่). ตำบลเมืองนะ;บ้านอรุโณทัย (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฏ, 120 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 110 -114
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552