ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศรีสอางค์ วรรณกูล
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นต่อโครงการหลังประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำปาง = The Opimions of universal health care coverage program of health personnel, Lampang province
หัวเรื่อง โครงการหลังประกันสุขภาพถ้วนหน้า;ประกันสุขภาพ;เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฌ, 122 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 107-110
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548