ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุวิมล ศุภวงศ์วรรธนะ
ชื่อเรื่อง อาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Nausea vomiting symptoms among postanesthetic patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
หัวเรื่อง ยาระงับความรู้สึก -- ผลข้างเคียง;อาการคลื่นไส้อาเจียน;โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -- ผู้ป่วย;Dissertation, academic -- nursing;Vomiting;Anesthesia
จำนวนหน้า ฐ, 145 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104-115
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546