ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ขนิษฐา พิศฉลาด
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการดูแลหลังคลอดเมื่อครบ 6 สัปดาห์ของมารดาหลังคลอดในสถานบริการสุขภาพพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to attendance of 6 - week post partum care in special medical center Chiang Mai University, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานบริการสุขภาพพิเศษ;การพยาบาลสูติศาสตร์;การผ่าท้องทำคลอด -- การพยาบาล;มารดาและทารก -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 114 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [98-101]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551