ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิริลักษณ์ นานาวิชิต
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความร่วมมืออุปสรรคและผลลัพธ์ทางคลินิกในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ในโรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Relation between self-efficacy, adherence, barrier and clinical outcome of antiretroviral drug use in HIVAIDS patients, Hang Dong Hospital, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงพยาบาลหางดง;การรับรู้ตนเอง;ผู้ติดเชื้อเอชไอวี;ผู้ป่วย -- ความร่วมมือในการรักษา
จำนวนหน้า ฐ, 85 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [67]-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552