ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรวิทย์ รัตนไพรวัลย์
ชื่อเรื่อง สถานการณ์และพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของชาวเขาเผ่าลีซู หมู่บ้านกึ้ดสามสิบ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Situation and behaviors on agrochemical use of Lisu in Kudsamsib Village, Sob Pong Sub-district, Pang Mapha District, Mae Hong Son Province
หัวเรื่อง ยากำจัดศัตรูพืช;ชนกลุ่มน้อย -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน);สารเคมีทางการเกษตร;ลีซอ -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ก-ฎ, 94 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [65]-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551