ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วันวิสาข์ ขำแสง
ชื่อเรื่อง การรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาฟันตกกระของชุมชนตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Perception and opinion to dental fluorosis problem among people in Buak-Khang Aubdistrict, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ฟัน -- โรค;ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลบวกค้าง
จำนวนหน้า ฏ, 82 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [59]-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552