ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จตุพร พงศ์ศิริ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไข้มาลาเรียของประชาชนในชุมชนพื้นที่ชายแดนไทย - พม่า อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors associated with Malaria Infection of the people in community around Thai - Myanmar border, Mae Sariang district, Mae Hong Son Province
หัวเรื่อง มาลาเรีย -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน);ไข้ -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
จำนวนหน้า P, 65 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [50-51]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551