ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สายรุ้ง โพธิ์เชิด
ชื่อเรื่อง เหตุผลของการงดสูบบุหรี่ ของนักศึกษาชายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ = Reasons for smoking cessation of male students in Patchabun Technical College
หัวเรื่อง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์;โครงการการงดสูบบุหรี่;การสูบบุหรี่;นักศึกษา -- เพชรบูรณ์;Dissertations, academic -- nursing
จำนวนหน้า ญ, 74 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [50]-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538