ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Chittaphong Ackhavong
ชื่อเรื่อง Community Responses To Cultural Heritage Conservation In Luang Prabang Province, Lao PDR = การตอบรับของชุมชนต่อการอนุรักษ์มรดกในเมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หัวเรื่อง Community;Community development;Cultural relations;Historic preservation;Responsibility
จำนวนหน้า xviiii, 202 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Sustainable Development
โน้ต Thesis (Master of Arts (Sustainable Development)) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2008