ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สยาม ฟูเจริญ
ชื่อเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุขภาพของชุมชนบ้านงามเมือง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย = Philosophy of the sufficiency economy and community health care in Ngam Mueang Village, Khun Tan District, Chiang Rai Province
หัวเรื่อง การดูแลสุขสุขภาพด้วยตนเอง -- ขุนตาล (เชียงราย). ตำบลยางฮอม;ชุมชน -- ขุนตาล (เชียงราย). ตำบลยางฮอม;เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนหน้า ก-ฎ, 174 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [166]-169
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551