ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชูวงศ์ มณีศิริ
ชื่อเรื่อง ผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการถนนคนเดินท่าแพ ต่อประชาชนที่อาศัยบริเวณถนนท่าแพ และถนนช้างคลาน = Health impact from Tha Phae walking street project on people living on Tha Phae and Chang Klan roads
หัวเรื่อง Tha Phae Walking Street Project;Health;โครงการถนนคนเดินท่าแพ;เชียงใหม่ -- ภาวะสิ่งแวดล้อม;เชียงใหม่ -- แง่อนามัย;เชียงใหม่ -- ประชากร;เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
จำนวนหน้า 184 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : หน้า 102-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546