ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จตุพร แก้วจันทึก
ชื่อเรื่อง ผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนหันคาพิทยาคม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท = Results of health promotion activities in Hankhapittayakom secondary school, Hankha District, Chai Nat Province
หัวเรื่อง โรงเรียนหันคาพิทยาคม;การส่งเสริมสุขภาพ -- หันคา (ชัยนาท);สุขภาพ
จำนวนหน้า ก-ฏ, 121 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 89-93
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549