ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นุสรา คำปาเชื้อ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื้อยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Factors associated with antiretrovial resistance of people living with HIVAIDS at Chiang Rai Regional Hospital
หัวเรื่อง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์;การดื้อยา;ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงราย;โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
จำนวนหน้า ก-ฎ, 111 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น [82]-94
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552