ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มุขธิตา นันติชัย
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติต่อคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Impact of malocclusion on quality of life in mathayomsuksa 1 students Mae Tha District lampang Province
หัวเรื่อง ฟัน;ฟัน -- ความผิดปกติ;นักเรียน มัธยมศึกษา -- ลำปาง;คุณภาพชีวิต -- ลำปาง
จำนวนหน้า ก-ฎ, 72 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น [60]-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552