ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วราภรณ์ ชัยชนันท์
ชื่อเรื่อง ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่สถานีอนามัยตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Health problems and health needs of diabetes mellitus patients at Saghaban Public Health Center, Doi Saket District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง บริการสุขภาพ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่);ผู้ป่วยโรคเบาหวาน;สถานีอนามัย -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลสง่าบ้าน
จำนวนหน้า ญ,110 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 75-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา . 2552