ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัจฉริยา อยู่ประเสริฐ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับบริการนวดแผนไทยของผู้ป่วยโรคปวดกล้ามเนื้อและโครงร่างทั่วไป ที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน = Factors affecting decision of patients with myopathy to choose Thai traditional massage services at public health care unit lamphun municipality
หัวเรื่อง เทศบาลเมืองลำพูน. คลินิกแพทย์แผนไทย;ประยุกต์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;สถานบริการสาธารณสุข -- การตลาด;การบำบัดด้วยการนวด;กล้ามเนื้อ -- โรค
จำนวนหน้า ฏ,114 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 101-103
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา . 2552