ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนิษฐา พัฒนพรพันธุ์
ชื่อเรื่อง ความรู้ ทัศนคติต่อโรคเอดส์ และความตั้งใจรับการทดสอบหาร่องรอยการติดเชื้อเอชไอวี ในหญิงมีครรภ์ที่คลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลแม่และเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and attitude towards AIDS and intention for receiving HIV antibody testing among pregnant women at antenatal clinic Mother and Child Hospital Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงพยาบาลแม่และเด็ก;โรคเอดส์ -- เชียงใหม่;โรคเอดส์ในสตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่;สตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่;ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์;การติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 124 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 98-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538