ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไชด์ต่อภาวะการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในประชาชน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
หัวเรื่อง ระบบหายใจ;ทางเดินหายใจ;ซัลเฟอร์ไดออกไซด์;ผู้ป่วย -- แม่เมาะ (ลำปาง)
จำนวนหน้า 159 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 87-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539