ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุทิศา สงวนสัจ
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นในการรับนักศึกษาพยาบาลฝึกปฎิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย จังหวัดชัยนาท = Opinion towards accepting student nurses in community health practice of health personnel of community hospital and health center in chainat Province
หัวเรื่อง อนามัยชุมชน;นักศึกษาพยาบาล;บุคลากรสาธารณสุข;โรงพยาบาลชุมชน -- ชัยนาท;สถานีอนามัย -- ชัยนาท;Dissertations, academic -- nursing
จำนวนหน้า ฎ, 108 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 70-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2537