ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมศรี คามากิ
ชื่อเรื่อง เปรียบเทียบความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างอำเภอที่บรรลุและไม่บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of khowledge concerning primary health care of grade 6 students between health for all and non-health for all districts Chiang Mai Province
หัวเรื่อง สาธารณสุขมูลฐาน;นักเรียน -- เชียงใหม่;นักเรียน -- สุขภาพและอนามัย
จำนวนหน้า ช, 90 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 59-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538