ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑามาศ เรียบร้อย
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และพัฒนากรตำบลต่อปัญหาสภาวะทันตสุขภาพของเด็ก ในศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = The Influences of parents, child attendants, health center officials and Sub-district developer on dental health status problem of children in preschool children centers, Muang District, Lampang Province
หัวเรื่อง ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา;เด็ก -- ลำปาง;เด็ก -- สุขภาพและอนามัย;ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน;ทันตานามัย;Health education,dental -- Thesis
จำนวนหน้า ญ, 114 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [79]-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538