ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรทิพย์ สุธาสิริทรัพย์
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นด้านสุขภาพของประชาชนต่อโครงการถนนคนเดินท่าแพ = People's opinion on health toward Tha Phae Walking Street Project
หัวเรื่อง โครงการถนนคนเดินท่าแพ;เชียงใหม่ -- ภาวะสิ่งแวดล้อม;เชียงใหม่ -- แง่สุขภาพ;เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม;Tha Phae Walking Street Project;Health
จำนวนหน้า 85 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น [74]-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546