ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เสาวลักษณ์ ชูบางบ่อ
ชื่อเรื่อง บทวิเคราะห์สู่แนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากของทันตาภิบาลภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรณีศึกษา: จังหวัดตราด = Analysis to practice for dental health promotion of dental nurse under universal health care coverage: case in Trad Province
หัวเรื่อง ประกันสุขภาพ -- ตราด;ช่องปาก;ทันตาภิบาล
จำนวนหน้า ก-ฎ, 99 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุข)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 90-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549